Uudet työnhakupalvelut käynnistyvät

Ensimmäiset uudentyyppiset työnhakijoiden palvelut pyörähtivät käyntiin kesäkuussa eri puolilla Suomea. 

Työttömien määräaikaishaastatteluja tukevat palveluntuottajat on nyt valittu. Arffman Consulting sijoittui tarjouskilpailussa erinomaisesti lähes kaikilla ELY-keskusalueilla.

− On todella hienoa, että saamme olla vahvasti mukana edistämässä työllistymistä eri puolilla maata, toteaa Arffman Consultingin toimitusjohtaja Jouni Lukkarinen.

Palveluhankintojen taustalla on hallituksen tekemä päätös tehostaa työvoimapalveluita ja lisätä yksityisten palveluntuottajien käyttöä TE-palveluissa. Ulkoisilta palveluntuottajilta hankitaan ensisijaisesti tulosperusteisia, työllistymiseen tähtääviä palveluja. Tavoitteena on joustavuuden ja asiakaslähtöisyyden lisääminen.

− Uudet valmennuspalvelut tarjoavat työnhakijoille uudenlaisia mahdollisuuksia. Valmennus on aidosti henkilökohtaista ja lähtökohtana on aina työnhakijan oma tilanne sekä toiveet ja tarpeet, lupaa valmennuspalvelujen koulutuspäällikkö Tuija Vainio.

Käytännössä työnhakija valitsee oman alueensa palveluntuottajista itselleen yhden ja siirtyy sitten kyseisen yrityksen asiakkaaksi kuudeksi kuukaudeksi. Palvelujen käyttö on työnhakijalle vapaaehtoista ja palvelussa mukana olevat voivat asioida samaan aikaan myös TE-toimistossa.

Kaikkiaan viittätoista ELY-keskusaluetta koskenut tarjouskilpailu keräsi yhteensä 211 tarjousta 75 eri palveluntuottajalta. Uudenmaan alueelle valittiin viisi palveluntuottajaa ja muille ELY-alueille kolme palveluntuottajaa. Arffman Consultingin palveluita on tarjolla kolmellatoista alueella.

Lisätietoa alueellisista palveluista: www.arfcon.fi/tositarkoituksella