Maahanmuuttaja-
koulutus

Maahanmuuttajakoulutuksia eri puolilla Suomea vuodesta 1999.

 

Katso mitä mieltä maahanmuuttajat ovat koulutuksistamme:

Kotoutumiskoulutuksella kohti työelämää

Arffman Consulting on Suomen suurin aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskouluttaja. Maahanmuuttajakoulutuksemme käynnistyi 1999 ja tänä päivänä koulutamme maahanmuuttajia eri puolilla Suomea.

Pääkaupunkiseudulla Arffmanilla on käynnissä yhteensä noin 40 koulutusta. Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla järjestettäviin koulutuksiin osallistuu vuositasolla noin 850 maahanmuuttajaa.

Suurin osa opiskelijoista aloittaa kotoutumiskoulutuksen ns. nollatasolta eli heillä ei vielä koulutuksen alkaessa ole minkäänlaista suomen kielen taitoa. 

− Kielen lisäksi koulutuksissa perehdytään suomalaiseen yhteiskuntaan ja erityisesti työelämään, mikä helpottaa työpaikan saantia ja sopeutumista. Jokainen opiskelija saa myös tarpeen mukaan henkilökohtaista ohjausta ja apua, Arffmanin aluejohtaja Risto Rantala kertoo.

Työllistymisestä hyviä näyttöjä 

Työ- ja elinkeinoministeriön OPAL-palautejärjestelmästä saatujen tilastojen perusteella Arffmanin järjestämien koulutusten vaikuttavuus on erittäin hyvällä tasolla.

Pääkaupunkiseudulla koulutuksen loppuun suorittaneista opiskelijoista 69,5 % on koulutuksen jälkeen löytänyt työpaikan, ammatillisen koulutuspaikan tai muun itselleen sopivan jatkomahdollisuuden, eikä ole joutunut palaamaan työttömäksi. Tuloksessa on huomioitu syyskuun 2016 puoliväliin mennessä päättyneiden koulutusten tiedot.

− Olemme tehneet kovasti töitä koulutustemme eteen ja voimme olla tyytyväisiä, kun suurin osa opiskelijoista siirtyy työttömästä työnhakijasta jollakin tavalla uralla eteenpäin, Rantala kommentoi.

Toimivat kumppanuussuhteet kantavat hedelmää

Moni opiskelija on päässyt Arffmanin kotoutumiskoulutuksen kautta esimerkiksi Työtehoseuran ammatillisiin koulutuksiin. Yksityiset koulutusyritykset täydentävätkin hyvin julkisten oppilaitosten tarjontaa.

− Hyvät kumppanuussuhteet ovat toimintamme kannalta todella tärkeitä. Erityisen hienoa on, että myös työnantajat ovat alkaneet entistä paremmin ymmärtää, että ilman maahanmuuttajia monet työpaikat jäisivät täyttämättä, Rantala toteaa.

 

ˮIlman Arffmanin apua en olisi edes tiennyt
niistä kaikista opiskelumahdollisuuksista, joita täällä on.
Koko koulutushenkilöstö on ollut meidän ryhmämme
korvaamattomana apuna läpi vuoden kestäneen koulutuksen.ˮ
OPAL-palautejärjestelmästä poimittu opiskelijan kommentti