EMMA Math maailmalle

Empovering Math eli EMMA Math on uudenlainen tapa opettaa ja oppia matematiikka. Konkretiaan ja päättelyyn perustuva metodi tekee matematiikasta näkyvää ja käsin kosketeltavaa, ja samalla helposti ymmärrettävää.

EMMA Math -konseptia on testattu suomalaisissa kouluissa jo vuodesta 2010 − ja tulokset ovat olleet erinomaisia. Menetelmä soveltuu kaikille päiväkoti- ja alakouluikäisille, mutta siitä on apua erityisesti lapsille, joilla on vaikeuksia hahmottaa matematiikkaa perinteisin menetelmin.

EMMA Math on saanut hyvää palautetta myös opettajilta. Kokeilussa mukana olleen opettajan sanoin: ”Kun tätä on käyttänyt, niin vanhaan ei enää halua palata!”

Nyt Arffman Group vie tuloksekasta EMMA Math -metodia maailmalle. Potkua maailmanvalloitukseen on saatu Finpron koulutusviennin kasvuohjelmasta Education Export Finlandista. EMMAn ainutlaatuinen konsepti on jo herättänyt suurta kiinnostusta Brasiliassa, ja seuraavaksi katse suunnataan kohti Kiinaa.

Lue lisää EMMAsta:
www.emmamath.com
www.exportfinland.fi/web/eng/arffman-groups-emma-going-international